От и За Работодателя

Фотография

Уважаеми Работодатели,

Макар, че много организации разбират колко е важно да бъдат осигурени работни места за хората с увреждания, все още и работодателите, и самите хора с увреждания са изправени пред сериозни предизвикателства и бариери.

Интеграцията на хората с увреждания е двустранен процес, а достъпът до пазара на труда трябва да се разглежда като отговорност и на двете страни. Премахването на физическите пречки пред хората с увреждания в повечето случаи е по-незначителният проблем. Големият проблем е, че повечето мениджъри не знаят как или направо се страхуват да общуват с хора с увреждания, а именно те са първите, с които кандидатите за работа се срещат.

Съществуват и немалко предразсъдъци или грешни тълкования по отношение наемането на работа на хора с увреждания. Затова Ви предлагаме за Ваше улеснение и повече информация чрез Наръчника на работодателя, разработен  по проект на  Центъра за социални анализи и работа с рискови групи, финансиран от Агенция за хора с увреждания.