Новини

15.04.2019

ОИЦ-ВАРНА СТАРТИРА ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖИ НА ТЕМА: „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“

Могат да участват ученици от 14 до 18 г. За целта те трябва да заснемат видеоклип, в които обясняват своята бизнес идея ......  

Подробно


20.03.2019

Центъра за социална рехабилитация и интеграция продължава като делегирана от държавата дейност

От 01.03.2019г. „Центъра за социална рехабилитация и интеграция“ продължава като делегирана от държавата дейност със Заповед №РД 01-0395/18.02.2019г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане...  

Подробно


11.12.2018

ПОКАНА за участие в заключителна пресконференция

По проект „Активни за равни възможности” по Договор № BG05M9OP001-2.005-0014-C01...  

Подробно


19.11.2018

Обява за прием на документи за подбор на лица, потребители на социални услуги

Обява за прием на документи за подбор на лица, потребители на социални услуги по проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” по договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01...  

Подробно


19.09.2018

ПОКАНА за участие в кръгла маса по проект „Активни за равни възможности”

Кръглата маса ще се проведе в гр. Дългопол, на 28.09.2018 г. /петък/ от 09:30 ч. в залата на ОбС-Дългопол ...  

Подробно


21.03.2019

...  

Подробно