Контакти

Фотография

За информация  и въпроси свързани с проекта:

Денница Димитрова – Координатор проект
0517/22185
0882872230
ipa@dalgopol.org

За информация и въпроси свързани с дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ:

Дешка Тодорова -Управител
гр. Дългопол, ул. Г. Димитров 142
Моб.: 0888695006
e-mail: csri.dalgopol@gmail.com

Информация за връзка с Бенефициента по проекта Община Дългопол:

Община Дългопол
ул. Г. Димитров 105
тел.: 0517 22 185
факс: 0517 22 135
Моб.: 0885 610 884
e-mail: obshtina@dalgopol.org