Община Дългопол разширява обхвата на патронажната грижа

Чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, ще се даде възможност минимум 77 потребители от община Дългопол да получат почасова патронажна грижа.

 Публикувана на 12.05.2020

Община Дългопол разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

В рамките на извънредното положение, община Дългопол ще окаже подкрепа на:

✅възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;

✅лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

✅лица, поставени под карантина във връзка с COVID – 19;

✅самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

На лицата от целевите групи ще се извършва закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите)

Проектът ще даде възможност минимум 77 потребители от община Дългопол да получат почасова патронажна грижа.

Заявки се приемат на следните телефони: 0889367362 и 0898585552 от 08:00 до 17:00 часа в делнични дни.

 

Общинска администрация Дългопол

 


 Назад към Новини