ПОКАНА за участие в кръгла маса по проект „Активни за равни възможности”

Кръглата маса ще се проведе в гр. Дългопол, на 28.09.2018 г. /петък/ от 09:30 ч. в залата на ОбС-Дългопол

 Публикувана на 19.09.2018

Уважаеми Госпожи и Господа,

Община Дългопол организира кръгла маса, провеждаща се в рамките на проект „Активни за равни възможности”, финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Кръглата маса ще се проведе в гр. Дългопол, на 28.09.2018 г. /петък/ от 09:30 ч. в залата на ОбС-Дългопол при следния дневен ред:

9.30-10.00 ч. Регистрация на участниците в кръглата маса.

10.00-10.20 ч. Откриване – Георги Георгиев – кмет на община  Дългопол .

10.00-10.20 ч. Представяне на проекта и дейностите му – Ганка Георгиева, Ръководител проект.

11.00-11.20 ч. Кафе – пауза.

11.20-11.50 ч. Прожектиране на филм „Активни за равни възможности“.

11.50-12.10 ч. Европейски добри практики в сферата на социалните услуги. Ръководител проект: Ганка Георгиева.

12.10-12.30 ч.  Дискусия, споделяне на проблеми и предложения на хората с увреждания.

12.30-13.00 ч. Сформиране на Обществен съвет по проблемите на хора с увреждания.

13.00-13.30 ч. Дискусия и закриване на кръглата маса.

За допълнителна информация:
Община Дългопол, гр. Дългопол, ул. Георги Димитров №105
Лице за контакти: Денница Димитрова– координатор проект
Тел. 0882872230, e-mail:eu_pr@dalgopol.org


 Назад към Новини