Община Дългопол подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „С грижа за хората“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Основна цел е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора.

 Публикувана на 02.07.2019

На 20.06.2019г. кметът на община Дългопол Георги Георгиев, подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0067-C01, „С грижа за хората“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Партньор по проекта е община Бяла.

Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 190 741,28 лв., от които 162 130, 09 лв. осигурява Европейският социален фонд и национално финансиране 28 611,19 лв.. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца и стартира на 01.07.2019г.

Основната цел, която си поставят двете общини, е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора.

Предвидени са почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда за 49 потребители от община Дългопол за период от 12 месеца. Предоставянето на новата интегрирана услуга „патронажна грижа“ ще осигури посещения по домовете на потребителите на домашен помощник за подпомагане в ежедневието у дома и посещения на медицинско лице, което ще облекчи необходимостта от пътуване до личен лекар за извършване на манипулации.

Първите три месеца са за подготовка – сформиране на екип, закупуване на автомобил, подбор на потребители, провеждане на обучение за персонала.


 Назад към Новини